Promocije

NAGRADNI KONKURS NA INSTAGRAMU

Nagradni konkurs traje od 19. juna 2023. godine u 16h do 26. juna 2023. godine do 16h, a narednog dana, 27. juna 2023., najkasnije do 16h, objavljuju se dobitnici nagradnog konkursa.Organizator Konkursa je Padrino Tech Group doo (u daljem tekstu: Padrino).
Konkurs se realizuje na Instagram profilu: https://instagram.com/padrino.dostava?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==
Samim učešćem u Konkursu, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

PRAVILA KONKURSA:

1.1 Konkurs se organizuje na Instagram profilu @padrino.dostava. Kako bi osoba učestvovala u Konkursu, potrebno je:
-Ostaviti komentar ispod objave na Instagramu povodom Konkursa u kojem se navodi koje najzanimljivije jelo mu/joj je "Iznenadi me" dugme ponudilo na Padrino mobilnoj aplikaciji za poručivanje hrane.
-Označiti jednu ili više osoba s kojima bi podelio/la to jelo.
-Zapratiti nalog @padrino.dostava.
-Tri najkreativnija komentara po oceni žirija će osvojiti sledeću nagradu: Tokene na Padrino mobilnoj aplikaciji za poručivanje hrane u vrednosti od 1.000,00 din koje korisnici mogu da iskoriste pri poručivanju hrane.

O izboru pobednika Konkursa odlučiće žiri.
1.2 Žiri čine:
-Dva predstavnika Padrino Tech Group doo.
-Jedan predstavnik kreativne digitalne agencije Homepage.

KRITERIJUMI po kojima žiri bira dobitnika je kreativnost odgovora na zadatu temu - napiši koje najzanimljivije jelo ti je ponudilo "Iznenadi me" dugme na Padirno aplikaciji.

1.3 NA KONKURSU MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:
-ostave komentar na zadatu temu na objavi povodom Konkursa i u okviru istog komentara označe jednu osobu (ili više njih).
-zaprate Instagram nalog @padrino.dostava.
-pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, e-mail adresu i kontakt telefon) prvenstveno u svrhu kontaktiranja i objavljivanja imena na Instagram profilu @padrino.dostava u slučaju osvajanja nagrade, odnosno njenog preuzimanja.
-pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve unesene odgovore, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima.
-imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada. Svi koji ispunjavaju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog Konkursa, kao i članova njihovih porodica.

1.4 FOND NAGRADA: 3 x iznos tokena u vrednosti od 1.000,00 din (ukupno 3.000,00 din) na Padrino mobilnoj aplikaciji koje korisnici, dobitnici nagrade, mogu da iskoriste pri poručivanju hrane.

1.5 MEHANIZAM NAGRAĐIVANJA: U konkursu mogu da učestvuju punoletne osobe koje u naznačenom vremenskom roku (19. juna 2023. godine u 16h do 26. juna 2023. godine do 16h) označe jednu ili više osoba u komentaru u okviru objave povodom Konkursa, zaprate nalog @padrino.dostava i u istom komentaru napišu koje najzanimljivije jelo mu/joj je "Iznenadi me" dugme ponudilo na Padrino mobilnoj aplikaciji za poručivanje hrane. Svi komentari koji ne odgovaraju na temu konkursa ili su postavljeni kao komentar na neku drugu objavu, poslati u inboks ili su postavljeni van navedenog vremenskog okvira za trajanje Konkursa, ne mogu da učestvuju u Konkursu. Ime dobitnika biće objavljeno na Instagram profilu @padrino.dostava u utorak 27. juna 2023. najkasnije do 16h.

1.6 PREUZIMANJE NAGRADE: Učesnik koji stekne pravo na nagradu i čije ime bude objavljeno kao dobitnik treba da pošalje svoje podatke (ime, prezime, e-mail adresu i kontakt telefon) putem privatne poruke (DM/inbox) na Instagram profilu @padrino.dostava kako bi bio obavešten o načinu preuzimanja nagrade. Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo u svrhu preuzimanja nagrade. Dobitnik nagrade iz ovog Konkursa je obavezan da se javi putem privatne poruke (DM/inbox) na Instagram profilu @padrino.dostava najkasnije do srede, 28. juna 2023. godine, do 20:00 sati. Ukoliko dobitnik ne odgovori u navedenom roku, smatraće se da je odustao od nagrade, a Organizator nije obavezan da dalje dodeli nagradu. Sve nagrade se preuzimaju putem Padrino mobilne aplikacije za poručivanje hrane, pri čemu dobitnici treba da kreiraju lični nalog kako bi bili u mogućnosti da preuzmu nagradu.

1.7 OPŠTE ODREDBE: Padrino obaveštava sve učesnike ovog Konkursa da on ima isključivo zabavni karakter i da se učešće ni na koji način i pod bilo kojim uslovima, ni posredno ni neposredno, ne naplaćuje. Učešće u Konkursu nije uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane učesnika. Kompanija Instagram nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega. Da biste učestvovali u ovom nagradnom Konkursu, potrebno je da prihvatite propisane uslove Konkursa. Molimo vas da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što pristupite učešću. Takođe, preporučujemo da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoje arhive. Prijavom za učestvovanje u ovom Konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao ova pravila, u potpunosti ih razumeo i dao saglasnost za sledeće:
-Saglasan/a sam s davanjem mojih ličnih podataka.
-Obavešten/a sam da se moji lični podaci, kao što su adresa stanovanja, e-mail adresa i kontakt telefon, prikupljaju isključivo radi identifikacije dobitnika nagrade i njenog preuzimanja.
-Takođe sam obavešten/a o svom pravu da opozovem svoju saglasnost za davanje ličnih podataka, kao i o svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
-Prihvatam da me Padrino ili njegovi predstavnici kontaktiraju u vezi s ovim Konkursom.
-Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom kompanije Padrino da ne prihvati ili ukloni sve komentare koje smatra neprihvatljivim po sopstvenom nahođenju, zbog nepoštovanja propisa ili nedostatka usklađenosti s pozitivnim vrednostima koje kompanija Padrino promoviše (biće uklonjeni komentari koji se povezuju s nasiljem, izlaganjem maloletnih lica alkoholu, pozivima na nasilje, nacionalnom, verskom, rasnom ili bilo kojom drugom vrstom netolerancije, ili koji nisu u skladu s internom politikom promocije brenda kao što je diskreditacija brenda, itd.).
-Potvrđujem da Padrino ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala od strane trećih lica, kao ni za eventualnu štetu nastalu usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam na ovaj način.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije, a nadležan sud je u Novom Sadu.
Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, bez obaveze da obavesti sve učesnike.

U Novom Sadu, dana 19. juna 2023. godine. ORGANIZATOR: Padrino Tech Group doo