Uslovi korišćenja

19. jun 2023.

Padrino Uslovi Korišćenja

Ovi opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) primenjuju se na mobilnu aplikaciju
Padrino (u daljem tekstu: Padrino App) i internet stranicu padrinodelivery.com privrednog
društva Padrino Tech Group DOO Novi Sad (u daljem Tekstu: Padrino).


Korišćenjem Padrino platforme izrazito pristajete na ovde navedene Uslove korišćenja. Molimo
Vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove korišćenja pre korišćenja Padrino platforme. Ukoliko se
ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite Padrino platformu.


Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na bilo koje korišćenje Padrino platforme i na ugovore o
kupoprodaji zaključene u skladu sa ovim uslovima.

Kreiranjem naloga na Padrino platformi svi korisnici potvrđuju izričito i nedvosmisleno da su
saglasni sa ovim Opštim uslovima, kao i sa Politikom zaštite privatnosti i Politikom kolačića.

1. DEFINICIJE POJMOVA

Padrino“ znači: PADRINO TECH GROUP DOO NOVI SAD, Bulevar Jovana Dučića 43, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: +381 69 8300 157.

Partner znači ugostiteljski objekt, prodavnica ili drugi poslovni subjekt koji je sklopio partnerski ugovor sa Padrinom i nudi svoje proizvode/artikle putem Padrino platforme.

Korisnik“, “Korisnici” ili „Vi“ znači fizičko lice koje koristi usluge Padrino platforme.

Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda koji obavezuje Partnera i Korisnika. 

Padrino App“ znači digitalna mobilna aplikacija omogućena od strane Padrina putem koje Korisnici mogu naručivati proizvode od Padrinovih Partnera kao i uslugu dostave od Padrina odnosno Padrinovih partnera za usluge dostave.

Padrino platforma“ označava Padrino App i Padrino internet stranicu padrinodelivery.com kao i druge eventualne dodatne lokacije ako su navedene na padrinodelivery.com.

Maloprodajni proizvodi“ označavaju namirnice, potrošnu robu, kućne potrepštine i druga potrošačka dobra koja Partner čini dostupnim putem Padrino platforme.

2. IDENTIFIKACIJA PADRINA

Padrino Tech Group DOO Novi sad, Bulevar Jovana Dučića 43, 21000 Novi Sad, Srbija, matični broj 21841811, poreski identifikacioni broj 113299776;

 • Naziv: „Padrino“
 • Elektronska pošta: support@padrinodelivery.com
 • Telefon: +381 69 8300 157

Podaci o identitetu, proizvodima i uslugama Partnera će biti obezbeđeni putem Padrino App i Padrino internet stranice. 

  3. OPIS PADTINO PLATFORME

  3.1. Padrino omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene proizvode, maloprodajne proizvode i usluge dostave posredstvom Padrina.

  3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima putem Padrino platforme, uključujući informacije o menijima i cenama proizvoda. Informacije o naknadi za dostavu koja se primenjuje u svakom konkretnom slučaju date su na Padrino App ili Padrino internet stranici.

  Ako imate alergije ili druga ograničenja u ishrani, obratite se odgovarajućem Partneru. Partner će na zahtev pružiti konkretne informacije u vezi hrane. Prodaja i kupovina Partnerskih proizvoda i usluga mogu biti podložne dodatnim uslovima korišćenja Partnera koji su izloženi na Padrino platformi. 

  Cena Maloprodajnih proizvoda se utvrđuje na osnovu cene na dan slanja Porudžbine. Imajte na umu da može doći do manjih izmena cena između navedene cene i konačne cene Porudžbine kada se radi o prethodno upakovanoj robi, a u slučaju varijacija u pogledu težine pakovanja.

  Partner pruža na Padrino platformi informacije o alergenima i druge potrebne informacije specifične za Maloprodajne proizvode. Partner je odgovoran za pružanje svih informacija o Maloprodajnim proizvodima prema zahtevima važećih zakona i propisa, uključujući Uredbu EU br. 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani, kao i srpski Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i druge primenjive nacionalne propise. Kada je primenljivo, Partner je takođe odgovoran i da osigura da prodajna cena i jedinična cena budu naznačene u skladu sa Direktivom EU 98/6/EU o zaštiti potrošača prilikom isticanja cena proizvoda koji se nude potrošačima, kao i srpskim Zakonom o trgovini i drugih primenjivim nacionalnim propisima.

  Partner određuje po sopstvenom nahođenju izbor i cene maloprodajnih proizvoda dostupnih na Padrino platformi. Partner takođe može nametnuti određena ograničenja za Vašu Porudžbinu, poput ograničenja količine i ograničenja veličine Porudžbine. Partner je odgovoran da Vas obavesti o bilo kakvim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kog maloprodajnog proizvoda. Korisnik prihvata da će, u slučaju da neki proizvod privremeno nije dostupan, Partner ispuniti Vašu Porudžbinu bez uključivanja tog proizvoda kao stavke u Porudžbini. Proizvodi koji nisu dostupni u trenutku postavljanja Porudžbine neće biti naplaćeni. 

  Prilikom odabira Partnerovih proizvoda koje Korisnik želi da kupi od Partnera, Korisnik kreira porudžbinu za kupovinu Partnerovih proizvoda prema uslovima naznačenima na Padrino platformi, a pre slanja porudžbine („Porudžbina“). Nakon što je primio Porudžbinu, Padrino će proslediti detalje Porudžbine Partneru. U trenutku kad je Porudžbina prihvaćena od strane Partnera i nakon što je Padrino potvrdio prijem porudžbine Korisniku u ime Partnera, Korisnik i Partner su zaključili Ugovor o kupoprodaji. Padrino će dostaviti Korisniku račun za kupljene proizvode/artikle u ime Partnera. 

  U trenutku kada Partner prihvati Porudžbinu i kada je potvrda prijema Porudžbine poslata Korisniku, ukoliko je Korisnik naručio dostavu Porudžbine, Korisnik zaključuje i pravno obvezujući ugovor o kupoprodaji usluge dostave naručene od strane Korisnika putem Padrino platforme. Padrino ima pravo da za usluge dostave izdaje elektronske račune.

  3.3. Partner od kog Korisnik kupuje proizvode/artikle će pripremiti Korisniku proizvode utvrđene u Porudžbini. Padrino nije odgovoran prema Korisniku za valjano izvršenje Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera.

  3.4. Nakon što Korisnik jednom pošalje Porudžbinu, on je više ne može otkazati. Jednom postavljena Porudžbina proizvoda ili usluga dostave ne može biti povučena ili otkazana. Pre slanja Porudžbine proizvoda ili usluge, molimo da pažljivo pregledate Vaš odabir.

  3.5. Bez obzira na član 3.4, kao potrošač imate zakonsko pravo da otkažete Porudžbinu Maloprodajnih proizvoda u roku od 14 dana računajući od dana prijema takvih proizvoda. Korisnik može otkazati takvu Porudžbinu tako što će se obratiti Padrinu ili Partneru u navedenom roku i vratiti proizvode na Partnerovo prodajno mesto iz kojeg je zahtevana Porudžbina. Potrebno je da Korisnik predoči račun izdat od Padrina ili Partnera prilikom vraćanja proizvoda. Ako korisnik kontaktira Padrino u vezi sa povraćajem proizvoda ili nadoknade zbog nedostatka, oštećenja ili drugih mana proizvoda, Padrino može zatražiti od Korisnika da pošalje sliku predmetnog proizvoda kako bi se dokumentovali i potvrdili nedostaci. Imajte na umu da Partner može imati posebne uslove ili garancije koje se primenjuju dodatno na ove uslove. Partner posebno pruža informacije o takvim uslovima Korisniku na Padrino platformi.

  Padrino sledi zakonska ograničenja prava potrošača na odustanak kako su predviđena važećim zakonima. Određena roba može zakonom biti izuzeta iz prava potrošača na odustanak i povraćaj, uključujući sledeće:

  • Hrana i proizvodi koji se po svojoj prirodi ne mogu preprodati ili se brzo kvare ili stare;
  • Proizvodi koji po svojoj prirodi postaju neodvojivi od ostalih proizvoda po prijemu;
  • Igrice, filmovi, softver i drugi zatvoreni proizvodi ne mogu se otkazati nakon otvaranja pakovanja takvog proizvoda;
  • Higijenski i intimni proizvodi nakon otvaranja pakovanja;
  • Roba koja se proizvodi ili izrađuje po meri u skladu sa specifikacijama i uputstvima Korisnika.

  Ovo znači da ne možete da vratite prehrambene proizvode tako što ćete se pozvati na svoje pravo na odustanak nakon kupovine. Ne možete povući, otkazati ili izmeniti Porudžinu za takve Maloprodajne proizvode nakon što je postavite. Molimo pažljivo razmotrite svoj izbor pre nego što postavite Porudžbinu.

  3.6. Maloprodajni proizvodi moraju biti vraćeni što je pre moguće nakon otkazivanja Porudžbine, a najkasnije u roku od 14 dana od dana otkazivanja. Vraćeni proizvod mora biti u neiskorišćenom stanju i u stanju koje omogućava da bude ponovo prodat. Proizvod mora biti adekvatno zaštićen i upakovan u originalnu ambalažu ili na sličan način. Nemate pravo na puni povraćaj novca ako je količina vraćene roba na bilo koji način umanjena ili je roba promenjena.

  3.7. Povraćaj Maloprodajnih proizvoda čija je Porudžbina otkazana treba da se izvrši na Partnerovo prodajno mesto iz kog ste zahtevali Porudžbinu putem Padrino platforme. Da biste vratili proizvode, kontaktirajte službu za korisnike na prodajnom mestu. Prodajno mesto možete utvrditi iz potvrde koju vam je dostavio Padrino ili Partner. Odgovorni ste da platite troškove nastale povraćajem Maloprodajnih proizvoda. Plaćanje Porudžbine izvršeno od strane Korisnika, Padrino će refundirati u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustanku, pod uslovom da je Korisnik vratio proizvod ili dostavio dokaz o povraćaju. Padrino će povrat sredstava za vraćene proizvode izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste koristio Korisnik i na isti bankovni račun sa kojeg je plaćena Porudžbinu. U slučaju Porudžbine dostave, naknada za dostavu se ne vraća.

  4. KORISNIČKI NALOG

  4.1. Korisnik ima pravo da koristite Padrino platformu u obliku i na način koji se nudi, isključivo u svrhe koje su ovde navedene, a to pravo je ograničeno, neprenosivo i nepodlicencirano, te nije ekskluzivno.

  4.2. Kako bi koristio Padrino platformu, Korisnik mora da otvori korisnički nalog prateći uputstva za registraciju na Padrino platformi. Korisnički podaci na Padrino platformi su privatni. Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog.

  Korisnik garantuje da su sve informacije u vezi sa njegovim identitetom i opcijama koje je pružio privrednom društvu Padrino u obrascu za registraciju na Platformi tačne, precizne i kompletne. Pored toga, Korisnici se obavezuju da svoje podatke ažuriraju.

  Ako korisnik pruži netačne, neprecizne informacije ili informacije koje nisu kompletne ili ako Padrino smatra da postoji osnovana sumnja u istinitost, preciznost ili integritet tih informacija, Padrino može Korisniku uskratiti aktuelan ili budući pristup Platformi ili njenom sadržaju i/ili uslugama, kao i njihovo korišćenje.

  Korisnici se obavezuju da neće otkrivati podatke o svom nalogu niti će trećim licima dozvoliti pristup nalogu. Korisnici su isključivo odgovorni za svako korišćenje tih podataka ili usluga na Padrino platformi koje mogu izvršiti treća lica, uključujući i za izjave i/ili sadržaje koji su uneti na Platformu ili za neki drugi postupak izvršen pod njihovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

  4.3. Korisnik je dužan da osigura da se svi podaci o korisničkom nalogu i slični podaci potrebni za pristup korisničkom nalogu Korisnika čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način koji nije dostupan trećim licima. Ukoliko postoji sumnja da je neko neovlašćeno lice saznalo za podatke o Korisnikovom korisničkom nalogu ili da ima pristup korisničkom nalogu Korisnika, Korisnik će o tome odmah obavestiti Padrino. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Padrino platforme i bilo koju radnju pod korisničkim nalogom Korisnika.

  4.4. Kako bi koristio Padrino platformu, Korisnik mora dati valjane podatke o bankovnoj kartici ili drugom načinu plaćanja Padrinu. Padrino ne čuva podatke o plaćanju Korisnika plaćanja budući da to radi treće lice, pružalac platnih usluga koje koristi Padrino. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja pristajete da platite sve kupovine nastale Vašim korišćenjem Padrino platforme. Informacije o bankovnoj kartici ili drugom načinu plaćanja, koje ste uneli u vaš korisnički nalog, moraju biti redovno ažurirane.

  5. Plaćanja

  5.1. Korisnik će platiti kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) navedenu u Porudžbini korišćenjem relevantnih načina plaćanja usluga na Padrino platformi. Padrino sakuplja sva plaćanja od strane Korisnika u ime Partnera. Obaveza plaćanja Korisnika će nastati nakon slanja Porudžbine preko Padrino platforme.

  5.2. Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći online načine plaćanja navedene na Padrino platformi. Kada Korisnik isplati kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) Padrinu, Korisnik je ispunio svoju obvezu plaćanja prema Partneru Padrina. 

  5.3. Naplata će biti automatski izvršena sa Korisnikove bankovne kartice prilikom dostave Porudžbine. Padrino ima pravo da proverava transakcije u ime Partnera u vezi sa Korisnikovom bankovnom karticom ili plaćanjem nakon što je Porudžbina poslata preko Padrino platforme. Padrino koristi treće lice za pružanje platnih usluga, tj. za obradu plaćanja. U Srbiji plaćanje će se obavljati lokalno, untar Srbije, od strane trećeg lica pružaoca usluga plaćanja.

  5.4. Plaćanje proizvoda na Padrino platformi je moguće izvršiti: platnim karticama - VISA,
  Maestro, Dina, AMEX ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je
  realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banka Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan
  način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
  Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je
  porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj
  kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

  Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi predati
  Korisniku. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka
  14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće
  Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti
  plaćanje vezano za njih.
  Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

  5.5  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne
  mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih
  metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka
  podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
  3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne
  standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su
  automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine.
  Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL
  enkripcijom podataka.
  PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima
  kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine
  do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard
  u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere
  bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima
  se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa
  podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih
  banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

  5.6  "Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.";

  5.7 U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, MasterCard, Maestro, AMEX i DinaCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

   5.8.  Gotovina je dodatni dostupan način plaćanja. U slučaju povrata novca u gotovini, refundacija će se izvršiti u Padrino kreditima (tokenima) ili putem druge odgovarajuće metode. Ako se korisnik koji je odabrao gotovinu kao način plaćanja ne nalazi na dogovorenom mestu isporuke u dogovoreno vreme ili najkasnije 5 minuta nakon toga, Padrinova korisnička podrška će kontaktirati Korisnika i dogovoriti odgovarajući aranžman za plaćanje. Ako korisnička podrška ne može da dođe do korisnika u roku od 24 sata od kreiranja Porudžbine, Padrino će preduzeti odgovarajuće mere koje mogu uključivati onemogućavanje opcije plaćanja gotovinom od strane Korisnika ili čak onemogućavanje korisničkog računa na Padrino platformi za dalje narudžbine.

   5.9. Reklamacije nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, ili nekog nepredviđenog razloga. Molimo Vas da nam se obratite na imejl support@padrinodelivery.com a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku.

   5.10. PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

    6. PADRINO BONUSI I TOKENI

    6.1. Korisnici Padrino platforme mogu dobiti Padrino bonuse i tokene npr. pozivanjem novih korisnika da se prijave na Padrino platformu ili drugim načinima angažmana. Korisnik može koristiti Padrino bonuse i tokene kako bi ostvario popust na kupovinu na Padrino platformi.

     6.2. Padrino može jednostrano odrediti uslove primenjive za dobijanje, korišćenje i valjanost Padrino bonusa i tokena.

     6.3. Svaka prijava bonusa ili tokena može se koristiti samo jednom.

     6.4. Padrino bonusi i tokeni ne mogu biti zamenjeni za gotovinu.

     6.5. Padrino bonusi i tokeni će biti poništeni ukoliko Padrino otkrije bilo kakvu zloupotrebu Padrino bonusa i tokena ili posumnja ili otkrije da su Padrino bonusi i tokeni stečeni na neispravan način. U takvim slučajevima, Padrino će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim korišćenjem Padrino bonusa i tokena.

     7. DELIVERY OF THE ORDER

     7.1. Usluge dostave Korisniku pruža Padrino ili Padrinov partner za usluge dostave. Kada Korisnik naruči dostavu Porudžbine putem Padrino platforme, Porudžbina će biti dostavljena na adresu koju je Korisnik naznačio na Padrino platformi. Korisnik mora da navede tačnu ulicu I kućni broj za potvrđenu lokaciju na Padrino platformi.

     7.2. Kada koristite Padrino uslugu, moguće je da je postoji određena minimalna vrednost kupovine o čemu ćete biti obavešteni prilikom kreiranja Porudžbine na Padrino platformi. Kada je Porudžbina ispod potrebne minimalne vrednosti, imaćete mogućnost da platite razliku kako biste dostigli minimalnu vrednost ili da dodate još proizvoda u svoju Porudžbinu.

     7.3. Korisnik mora biti dostupan da prima pozive na broj telefona koji je naznačio na Padrino platformi. Ukoliko je ovaj broj telefona nedostupan, dostava može biti otkazana od strane Padrina, a Korisniku može biti naplaćena puna cena Porudžbine.

     7.4. Korisnik može tražiti da Porudžbina bude dostavljena što je pre moguće (standardna dostava) ili zakazati porudžbinu navođenjem određenog vremena dostave (zakazana dostava).

     7.5. Standardna dostava: Korisnik mora biti prisutan na lokaciji navedenoj u Porudžbini između trenutka kreiranja Porudžbine do prijema proizvoda navedenih u Porudžbini. Ukoliko Korisnik nije dostupan na adresi koju je naveo u roku od najviše pet minuta od dostave naručenih proizvoda i ukoliko Korisnik ne odgovara ni nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane dostavljača, Padrino može otkazati dostavu te Korisniku naplatiti punu cenu Porudžbine i dostave.

     7.6. Zakazana dostava: Korisnik mora biti prisutan na određenoj adresi u vremenskom periodu od deset minuta pre zabeleženog vremena dostave pa do trenutka dostave kako bi primio zakazanu Porudžbinu.

     8. PREUZIMANJE PORUDžBINE NA PRODAJNOM MESTU PARTNERA

     8.1.  Ukoliko Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Porudžbini, nego će preuzeti Porudžbinu na Partnerovom prodajnom mestu, proizvode može preuzeti na prodajnom mestu Partnera za koje je Korisnik postavio Porudžbinu. Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu kada su proizvodi spremni za preuzimanje. Partner ili Padrino mogu postaviti uslove za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Porudžbini. 

     8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavestio Korisnika da je Porudžbina spremna za preuzimanje. Ova obaveza Partnera ograničena je radnim vremenom Partnerovog prodajnog mesta te Porudžbina mora biti preuzeta pre završetka radnog vremena Partnera. 

      9. PROCENA VREMENA

      Svako vreme dostave, preuzimanja ili drugo procenjeno vreme iskomunicirano Korisniku od strane Partnera ili Padrina na Padrino platformi, predstavljaju samo procenu vremena. Ne postoji garancija da će Porudžbina biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procenjeno vreme. Na vreme dostave takođe mogu uticati faktori poput stanja u saobraćaju, špica i vremenskih uslova.

      10. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

      10.1. Sva Prava intelektualne svojine u ili vezana za Padrino platformu kao i sva povezana dokumentacija i svi delovi i kopije istih će ostati isključivo poverene Padrinu te će biti jedino i isključivo vlasništvo Padrina i/ili njegovih podugovarača/davaoca licenci. „Prava intelektualne svojine“ označavaju autorsko pravo i srodna prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, naziv, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registrovanih ili neregistrovanih prava intelektualne svojine.

      10.2. Ovi Uslovi korišćenja ne garantuju nikakva prava intelektualne svojine Korisniku unutar Padrino platforme, te sva prava koja nisu izričito garantovana ovim Uslovima korišćenja su prava koja pripadaju Padrinu i njegovim podugovaračima/davaocima licenci. 

      11. DODATNE ODREDBE O KORIŠĆENJU PADRINO USLUGE

      11.1. Padrino usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina.

      11.2. Korisnik će se pridržavati svih važećih pravila i propisa prilikom korišćenja Padrino platforme, uključujući i pravila koja se odnose na kupovinu alkohola i duvanskih proizvoda, lekova i drugih proizvoda čija primena nije namenjena svim uzrastima. U meri u kojoj je isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima, kao što su alkoholna pića ili duvanski proizvodi, dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može odbiti isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima u slučaju da Korisnik nije u mogućnosti da dostavljaču koji isporučuje Porudžbinu pokaže važeći identifikacioni dokument sa fotografijom koji je izdao nadležni državni organ, kojim se dokazuje da je Korisnik dostigao zakonom propisanu starosnu doba za kupovinu proizvoda. Korisniku se može odbiti isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima i u drugim slučajevima predviđenim važećim pravilima i propisima u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, na primer za alkoholna pića i ako Korisnik pokazuje znake intoksikacije. U slučaju da je isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima odbijena iz razloga opisanih ovde, Padrino ima pravo da od Korisnika naplati dvostruku vrednost naknade za dostavu koju je Korisnik platio za predmetnu Porudžbinu kao vid kompenzacije za vraćanje proizvoda.

      11.3. Padrino konstantno razvija Padrino platformu i zadržava pravo da promeni ili ukloni različite delove Padrino usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera na Padrino platformi, delimično ili u celosti.

      11.4. Korišćenjem Padrino platforme, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netačne, nepotpune, zastarele, dovode u zabludu, ilegalne, uvredljive ili na bilo koji drugi način mogu dovesti do štete. Padrino generalno ne pregleda sadržaj postavljen od strane Partnera. Padrino nije odgovoran za sadržaj i podatke trećih lica (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posledica korišćenja i oslanjanja na iste.

      11.5. Korisnik je sam odgovoran za pribavljanje i održavanje bilo kog uređaja ili opreme (kao što je telefon) i veza koje su neophodne za pristup i korišćenje Padrino platforme i svih povezanih troškova.

      11.6. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnik se obavezuje da neće: (i) koristiti niti pokušati da koristi tuđi Padrino korisnički nalog i/ili pristupiti tuđim ličnim podacima o plaćanjima na Padrino platformi niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korišćenja Padrino usluge, bez pristanka te osobe, (ii) umnožavati, menjati, ili stvarati dela prerade Padrino platforme ili bilo koje povezane tehnologije, (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušavati da otkrije izvorni kod Padrino platforme ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kog dela iste, (iv) ukloniti napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u ili na Padrino platformi; (v) uklanjati prekrivati ili zatamnjivati bilo koje reklamiranje uključeno na Padrino platformi, (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili deliti podatke dobijene od strane Padrino usluge bez odobrenja Padrina, (vii) koristiti robotske ili druge automatizovane metode za korišćenje Padrino platforme ili (viii) kreirati Padrino nalog koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; (ix) pristupiti Padrino platformi, osim pomoću Padrinovih interface-a poput Padrino App i Padrino Internet stranice.

      11.7. Padrino je ovlašćen, prema sopstvenom nahođenju, da ukloni ili suspenduje Korisnika iz Padrino usluge sa trenutnim dejstvom i/ili da odbije ili otkaže svaku Korisnikovu Porudžbinu ukoliko: (i) Korisnik zloupotrebljava Padrino platformu ili uzrokuje bilo kakvu štetu Padrino platformi, Partnerima, dostavljačima, Padrinu ili Padrinovim zaposlenima, (ii) postoji opravdana sumnja da je Korisnik izvršavao prevarne radnje prilikom korišćenja Padrino platforme; (iii) Korisnik pošalje lažnu Porudžbinu (na primer neplaćanjem, neprisutnošću na mestu dostave kako bi mogao da preuzme Porudžbinu) ili na drugi način propusti da postupi u skladu sa svojim obavezama koje proizilaze iz ovih Uslova korišćenja; (iv) postoji opravdana sumnja o tačnost i autentičnost Porudžbine; ili (v) ukoliko se Korisnik bude upuštao u preteće, uznemiravajuće, rasističko, seksističko ili bilo koje drugo ponašanje koje Padrino smatra neprikladnim prema Partneru ili Padrino zaposlenima ili dostavljačima. Ukoliko Padrino otkaže Porudžbinu koja je već plaćena, Padrino će proslediti taj iznos na isti korisnički nalog sa kog je plaćanje izvršeno od strane Korisnika. Ne koristite Padrino usluge za izradu kopije bilo kojih podataka.

      11.8. Rukovalac prikupljenih podataka o ličnosti Korisnika je Padrino Tech Group DOO, osim ukoliko nije određeno drugačije. Padrino Tech Group DOO će obrađivati sve podatke o ličnosti prikupljene od strane Korisnika u skladu sa Padrino Izjavom o privatnosti.

      11.9. Korisnik mora da se uskladi sa primenjivim uslovima ugovora trećih lica prilikom korišćenja Padrino platforme.

      12. TRAJANJE I RASKID

      12.1. Ovi Uslovi korišćenja su na snazi kao obavezujući ugovor između Padrina i Korisnika do daljeg obaveštenja sve dok Korisnik koristi Padrino platformu. 

      12.2. Korisnik može prekinuti korišćenje Padrino platforme u bilo koje doba. Padrino može prekinuti pružanje Padrino usluga privremeno ili trajno u bilo koje doba.

      13. PRIGOVORI

      13.1. Molimo Vas da imate na umu da usluge na Padrino platformi mogu u svako doba biti prekinute ili trajno obustavljene. Usluge Padrino platforme mogu biti i privremeno zaustavljene. Iako Padrino preduzima sve napore kako bi blagovremeno omogućio korišćenje platforme i servisa bez grešaka (uključujući nove i/ili privremene usluge kao što su beskontaktna dostava, dostave sa novom tehnologijom ili ponude novih kategorija proizvoda), Padrino ne daje nikakve garancije u pogledu pouzdanosti, blagovremenosti, kvaliteta ili podobnosti bilo koje robe ili usluga pruženih putem Padrino platforme. Padrino se odriče svih izjava i garancija koje nisu izričito navedene u ovim uslovima.

      13.2. Partner je dužan da pripremi Porudžbinu u skladu sa naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Padrino platformi. Ukoliko postoje bilo kakvi nedostaci u Porudžbini (ili dostavi Porudžbine), Korisnik može obavestiti ili Padrino službu za korisnike, koja postupa u ime Partnera, putem podrške korisnicima kroz opciju “ćaskanja” unutar aplikacije ili internet stranice ili na support@padrinodelivery.com ili da kontaktira direktno Partnera.

      13.3. Partner je isključivo odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Porudžbine ili za  druge manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.

      13.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podneti sve prigovore Padrinu ili Partneru bez odlaganja sa jasnim opisima navedenih manjkavosti. Za Maloprodajne proizvode, obaveštenja o nedostacima treba da se dostave u razumnom roku od otkrivanja nedostatka, ali najkasnije u roku od dva meseca od otkrivanja. Imajte na umu da je u slučaju oštećenja prehrambenih proizvoda ili drugih proizvoda koji se po svojoj prirodi brzo kvare ili stare od ključnog značaja da o tome obavestite u najkraćem mogućem roku kako biste omogućili ispravan pregled i potvrdu nedostatka. U slučaju nedostataka kod Maloprodajnih proizvoda, nadoknada će Vam biti izvršena u skladu s važećim zakonima. 

      13.3. Padrino isključuje svu odgovornost za gubitak ili štetu koju Vi ili bilo koja treća lica mogu pretrpeti u vezi sa Padrino platformom, osim ako su prouzrokovane Padrinovom namerom ili grubom nepažnjom ili bilo kojom drugom odgovornošću koja se prema važećem zakonu ne može isključiti ili ograničiti.

      14. VAŽEĆE PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

      14.1. Ovi Uslovi korišćenja su regulisani i tumače se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

      14.2.  Ukoliko ste potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da imate na umu da ne možete biti lišeni prava koja su Vam garantovana u skladu sa obaveznim propisima o zaštiti potrošača u Republici Srbiji.

      14.3.  Sporovi koji proističu iz ovih Uslova korišćenja će biti rešeni pred nadležnim sudom u Republici Srbiji. Potrošač može započeti postupak pri nadležnom sudu njegovog prebivališta.

      15. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

      15.1. Ovi Uslovi korišćenja su podložni izmenama. U slučaju bilo kakvih neslaganja između ovih Uslova korišćenja i Uslova korišćenja na engleskom jeziku, merodavna će biti verzija Uslova korišćenja na srpskom jeziku.

      15.2. Padrino će objavljivati izmenjene Uslove korišćenja na Padrino internet stranici i obavestiće Korisnike da su Padrinovi Uslovi korišćenja izmenjeni putem Padrino platforme ili putem elektronske pošte prijavljene od strane Korisnika. Ukoliko Korisnik ne pristaje na izmene Uslova korišćenja Padrino platforme, može obustaviti korišćenje Padrino platforme u bilo kom trenutku.

      16. USTUPANJE PRAVA

      16.1. Padrino je ovlašćen da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa Padrino platformom bez prethodne saglasnosti Korisnika.

      16.2. Korisnik nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično.

      Ažurirano: 15. Novembar 2022. godine